POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA

Niniejsza Polityka Bezpieczeństaw (Polityka Prywatności) określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez sklep internetowy TOGRO.PL, prowadzony pod adresem domeny https://togro.pl (dalej zwaną Witryną) przez firmę TOGRO - Komputery Sieci Internet z siedzibą w 05-420 Józefów, ul. 3 Maja 63c, (dalej zwanego Sklepem internetowym) - wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Miasta Józefowa (nr 3209) z dnia 17.02.1995 r., numer NIP: 532-100-67-82 (PL5321006782); REGON 011719174.

Nazwy producentów i marki fabryczne należą do ich właścicieli i prezentowane są na stronach sklepu wyłącznie w celach informacyjnych.

Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy. Umowa może zostać zawarta tylko w języku polskim.

Sklep internetowy dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z Witryny i dokonywania zakupów w ramach sklepu oraz w tym celu podejmuje wszelkie niezbędne działania.

Sklep internetowy, zgodnie z wymogami prawa, zarejestrował zbiór (zbiory) danych osobowych w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, pod numerem 133395.

Jakie dane zbiera sklep internetowy w sposób automatyczny podczas korzystania z Witryny?

Sklep internetowy nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookie podczas samego korzystania z Witryny.

Pliki cookie to małe pliki tekstowe wysyłane przez sklep internetowy i przechowywane na komputerze Klienta zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Klienta z Witryny i Sklepu internetowego. Pliki cookie wykorzystywane są przez sklep internetowy w celu obsługi Witryny i zapewnienia możliwości udostępnienia Klientowi interesujących informacji oraz podczas procesu zakupowego, np. w celu zapamiętywania dokonanych przez Klienta zakupów.

Pliki cookie wykorzystywane przez sklep internetowy mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookie są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookie są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Klienta z witryny i służą do przechowywania informacji takich jak hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z Witryny. W każdym wypadku Klient może zablokować instalowanie plików cookie lub usunąć stałe pliki cookie, wykorzystując stosowne opcje przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki, z której Klient korzysta.

Obok plików cookie sklep internetowy może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której weszliście na Witrynę. Niektóre podstrony w ramach Witryny oraz inne środki komunikacji z Państwem mogą zawierać tzw. „web beacons” (tzw. elektroniczne obrazki). Web beacons pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP komputera, na który załadowana została strona, na której web beacon został zamieszczony, numer URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w cookie, w celu oceny efektywności naszych reklam. Dane te będą archiwizowane i wykorzystywane w celach analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu użytkowników Witryny. Dane te nie będą łączone z przekazanymi danymi osobowymi.

Jakie dane zbiera sklep internetowy podczas rejestracji i dokonywania zakupów?

Sklep internetowy będzie zbierał następujące dane osobowe za pośrednictwem witryny oraz innych form komunikacji, w przypadku dokonywania zakupów i procesu rejestracji na Witrynie:

  1. nazwisko i imię,
  2. adres dostawy,
  3. adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres dostawy,
  4. adres poczty elektronicznej,
  5. numer telefonu.

Podanie powyższych danych jest dobrowolne lecz konieczne dla dokonania rejestracji i zakupu w ramach witryny.

Podanie powyższych danych jest dobrowolne i wymaga zgody Klienta i jest konieczne wyłącznie dla realizacji wskazanych powyżej celów. Podkreślamy, że nie ma obowiązku  podawania tych danych, jeżeli nie chcesz korzystać z wskazanych powyżej możliwości.

Klientom przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania. W celu realizacji tego uprawnienia prosimy o korzystanie z opcji w ramach swojego konta.

Marketing Sklepu Internetowego

O ile Państwo wyraziliście na to zgodę (zapis do newslettera), podany przez Państwa adres e-mail będzie wykorzystywany w celach marketingowych własnych produktów sklepu TOGRO.PL. Zgoda może być cofnięta w każdym czasie.

Udostępnienie informacji

W celu realizacji umowy sklep internetowy może udostępniać zebrane dane do następujących podmiotów: firmy kurierskie, operatorów systemów płatności, firmy obsługujące reklamacje. W takich przypadkach liczba przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum.

Ponadto, podane informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

Środki techniczne i obowiązki Klienta

Sklep internetowy dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć dane Klientów i ochronić je przed działaniami osób trzecich. Stosujemy wszelkie niezbędne zabezpieczenia w celu ochrony danych, w szczególności certyfikat SSL. Wszystkie połączenia związane z wykonywaniem płatności elektronicznych, w przypadku wyboru takiej opcji, będą następować za pośrednictwem bezpiecznego szyfrowanego połączenia.

Podjęte przez nas działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli Klienci nie zachowają odpowiednich zasad bezpieczeństwa. W szczególności Klient musi zadbać o poufności loginu i hasła do witryny i nie udostępniać ich osobom trzecim. Proszę pamiętać, że sklep internetowy nie będzie zwracał się do Klientów o ich podanie, z wyjątkiem podania ich w trakcie logowania w witrynie. W celu uniemożliwienia korzystania z konta osobom nieuprawnionym prosimy się wylogować po zakończeniu korzystania z witryny.

W jaki sposób Klienci mogą korzystać z przysługujących praw?

Klienci mają możliwość podglądu i edycji swoich danych, w każdym czasie, w ramach witryny, po zalogowaniu się z użyciem loginu oraz hasła.

Klientom przysługuje prawo do żądania informacji o treści przechowywanych danych, jak również prawo do żądania zmiany, zablokowania lub usunięcia danych, a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia danych. Klienci mają również możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych w celach marketingowych. Prosimy w tym celu o kontakt z naszym biurem.

Inne strony internetowe

W ramach Witryny mogą pojawiać się okresowo linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od witryny i nie są w żaden sposób nadzorowane przez sklep internetowy. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z którymi zalecamy się zapoznać. Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron.

Pytania i zastrzeżenia

Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki mogą być przez Klientów zadane pod adresem mailowym lub telefonicznym umieszczonym w zakładce kontakt.